Pretraži bazu znanja po ključnoj riječi

Ko je dobavljač/ supplier?

Vi ste ovdje:

U ovom slučaju dobavljač / supplier je osoba (vlasnik) objekta, koja daje prava za iznajmljivanje istih (plasman objekta na svjetsko tržište).

Potrebno je postaviti svaki objekt, a ako je nekretnina složena postaviti je pod ‘Complex apartment’. U slučaju da to želi, vlasnik može dopustiti dobavljaču da pristupi kalendaru.

Zašto imamo ovaj odjeljak ako ste vi jedina osoba koje iznajmljuje i posjeduje objekt / smještajni kapacitet?

Budući da upravitelji nekretnina (Property Managers) i online turističke agencije (OTA) ne posjeduju objekte, oni iznajmljuju u ime vlasnika te moraju „stvoriti“ nekretninu i povezati je s dobavljačem.

Isto tako, ako odlučite dodati novi objekt (smještajni kapacitet) kojeg niste vlasnik (npr. Stan vašeg susjeda) u BeeRent-u, tada morate stvoriti novog „dobavljača“ (vlasnika kuće koji vam je dao pravo iznajmljivanja svoje nekretnine).

Spisak Vaših supplier-a moguće je vidjeti kada na Vašem BeeRent računu pritisnete na „Suppliers“.


Otvoriti će se nova stranica sa spiskom svih suppliera, koju možete pretražiti unosom teksta u polje „Search“.


Možete unijeti novog „suppliera“ pritiskom na dugme “+”. Više detalja o tome kako dodati „suppliera“ možete pročitati ovdje.

Za svakog „suppliera“, u stupcu „Tools“, imate tri dugmeta.

IZMIJENA PODATAKA

Prvo dugme pritisnete kako bi izmijenili podatke o „Supplieru“. Tada Vam se otvara novi prozor za izmjene a kada završite sa unosom novih podataka, pritisnite na dugme „Save“ kako bi sačuvali promjene ili „Cancel“ da biste odustali od izmjena.

NOTIFIKACIJE

Pritiskom na drugo dugme u stupcu „Tools“ otvara se prozor za podešavanje notifikacija. Ovdje trebate podesiti koje će se notifikacije i kojom metodom slati konkretnom „supplier-u“. U stupcu „Email notifications“ trebate odabrati koja će se notifikacija poslati pritiskom na dugme prikazano na slici ispod, a zatim ako je postavljena opcija „Enabled“ trebate odabrati između dvije opcije: Html ili Text pritiskom na dugme pored.

U koloni SMS notifications trebate odabrati da li će se neko obavještenje slati „supplieru“ SMS-om pritiskom na dugme prikazano na slici ispod.

   

Nakon završetka podešavanja obavještenja, pritisnite na dugme “x”.

BRISANJE DOBAVLJAČA

Posljednje dugme je dugme za brisanje „Suppliera“.

   

Kada pritisnete na dugme za brisanje, pojaviti će se skočni („pop-up“) prozor u kojem trebate odlučiti da li ste sigurni da želite obrisati „Suppliera“. U slučaju da jeste, pritisnite na dugme „Delete“ a ako niste, pritisnite na dugme „Cancel“.