Pretraži bazu znanja po ključnoj riječi

Notifikacije

Vi ste ovdje:

Beerent notifikacije informiraju agenciju, vlasnika ili gosta o događajima i njihovim promjenama koje se tiču rezervacija. Mogu biti poslane u formi HTML email-a, tekstualnog email-a ili SMS-a i to u trenutku nastanka nove rezervacije, njenog otkaza ili promjene, kao i podsjetnik nekoliko dana prije dolaska samog gosta, itd. Forma i događaj ne moraju biti iste za svih: možete odabrati među opcijama, na koji će način partner (agencija), dobavljač ili gost, zaprimiti informaciju.

Pregled aktivnih notifikacija

Na našoj Beerent platformi, možete pronaći konačne postavke vaših notifikacija: kako će izgledati, koje su aktivne i kome se šalju. Možete vidjeti aktivne notifikacije na Supplier/Isporučitelji  stranici tako što ćete kliknuti na polje notifikacija u Tools koloni.

Klikom na to polje otvara se prozor sa pregledom svih aktivnih notifikacija koje su vezane uz vaš korisnički račun. Aktivne su one notifikacije koje se šalju automatski od strane našeg channel manager-a Beerent. Prva kolona prikazuje događaj u kojem je notifikacija poslana, druga format u kojem će biti prikazana, dok treća prikazuje primatelja.

Ukoliko bi htjeli vidjeti kako bilo koja izgleda, morate kliknuti na informativno polje u zadnjoj koloni promatrane notifikacije.

Nakon toga, otvoriti će se prozor sa izgledom notifikacije, odnosno kako će biti poslana u postavljeno vrijeme. Na ovom primjeru, notifikacija će biti poslana partneru u vrijeme otkazivanja, u formi HTML email-a.

Klikom na Cancel vraćate se na prethodni prozor sa popisom notifikacija.

Uredi dobavljačeve notifikacije

Ukoliko već imate definirane notifikacije, niste dužni koristiti Beerent-ove, ali možete ih izmijeniti te postaviti nove umjesto naših.

Ako bi htjeli promjeniti notifikaciju ili dodati novu koja se šalje samo za objekte određenog dobavljača: želite posebne, drugačije notifikacije za objekte u vlasništvu tog dobavljača, morate kliknuti na polje notifikacija u Tools koloni na Supplier stranici pored željenog dobavljača.

Nakon toga, odaberite Edit supplier notifications opciju.

Ako želite promijeniti notifikaciju za događaj na razini agencije, tada na stranici Suppliers kliknite na polje notifikacija u Tools koloni bilo kojeg dobavljača.

Nakon toga odaberite Edit account notifications opciju.

Napomena: ako imate samo jednog dobavljača, nećete imati tu opciju, jer će sve notifikacije biti jednake za sve objekte, stoga promjenom na tom jednom dobavljaču vršite izmjenu na svim objektima odjednom.

Sljedeći je korak jednak u oba slučaja.

Kako bi ušli u novu notifikaciju, kliknite na Add new notification polje.

U slijedećem prozoru, morate odabrati nekoliko polja:

  • Event – događaj u kojem je notifikacija poslana, npr. rezervacija primljena, rezervacija promijenjena, check-in upute, itd.
  • Method– forma u kojoj će notifikacija biti poslana– Email HTML, tekstualni Email ili SMS
  • Destination– kome će notifikacija biti poslana – agenciji, dobavljaču ili gostu
  • Active – da li će notifikacija biti poslana automatski ili ne (poslati ćete ju ručno ukoliko je potrebno)

Kada ste završili, kliknite Save kako bi nastavili.

Novi red sa samo odabranim postavkama biti će pridodan na tablicu. Ako napravite pogrešku ili želite nešto promijeniti, kliknite polje za uređivanje u koloni Tools, ili “x” ako želite izbrisati tu notifikaciju.

Ako, s druge strane, ne želite izbrisati, već samo deaktivirati notifikaciju koja se ne šalje automatski, sve što morate učiniti, jest kliknuti na Yes u koloni Active, što će promijeniti status na No i deaktivirati automatsko slanje.

Inicijalno, će predložak (sadržaj notifikacije) biti prazan, stoga ga morate unijeti. To možete učiniti klikom na gumb “+” u TEMPLATE koloni.

Napomena: ukoliko nema predloška za aktivnu notifikaciju, sustav tada neće poslati istu. Također, neće biti vidljiva na listi aktivnih notifikacija.

Klikom na “+” gumb otvara se prozor za unos notifikacija. Pročitajte na vrhu da li su svi uvjeti točni, a potom ispunite slijedeća polja:

  • Ime – naziv notifikacije, vidljiv samo vama, kako bi se jednostavnije orijentirali
  • Standardni naslov – email naslov – ovo popunjavate samo ukoliko šaljete Email, ne SMS
  • Tekst predloška – tekst ili HTML kod za kreiranje notifikacije

Za kreiranje notifikacija,  možete koristiti ključne riječi koje se mijenjaju sa svakom rezervacijom, a potpuna lista uz objašnjenja, može se pronaći ovdje.

U bilo kojem trenutku, možete kliknuti na Preview poradi provjere, kako će notifikacija izgledati kada ju netko primi.

Za povratak i ispravak ili dodavanje nečeg drugog na notifikaciju, kliknite na polje Edit.

Kada ste završili raditi sve promjene, kliknite Save gumb, kako bi spremili predložak za tu notifikaciju.

Uvijek se možete kasnije vratiti natrag i urediti taj predložak klikom na gumb edit u TEMPLATE koloni ili ga pak možete izbrisati klikom na gumb “x” u istoj.

Pregled sistemskih notifikacija

Ako se predomislite ili ste napravili pogrešku, uvijek možete pregledati naše predefinirane notifikacije. Možete vidjeti cjelokupni pregled sistemskih notifikacija na stranici  Suppliers, tako što ćete kliknuti na polje notifikacija u Tools koloni.

Nakon toga, odaberite opciju View system notifications.

Možete vidjeti svaku od notifikacija klikom na gumb u TEMPLATE koloni.


Napomena: za Check in event, postavljeno je da se šalje 3 dana prije dolaska gosta. Ukoliko želite, možete to promijeniti na stranici Account Settings, pod sekcijom Account Data, tako što ćete pomaknuti kružić desno-lijevo ispod Days before check in. Promjene koje izvršite, odnose se na sve notifikacije tog partnera – nije moguće izmijeniti broj dana za svakog isporučitelja pojedinačno.