Pretraži bazu znanja po ključnoj riječi

Kloniranje objekta

Vi ste ovdje:

Ukoliko želite unijeti novi objekt / smještajnu jedinicu, sličan već prethono unesenim, za korisnike Premium i Premium Plus paketa omogućena je opcija kloniranja objekta/ smještajne jedinice skupa sa njegovim sadržajem.

„Kloniranje“ objekta / smještajne jedinice možete obaviti na dva načina:

1. iz liste objekta / smještajne jedinice, pritiskom na dugme „Clone“ u koloni „Tools“;

2. iz polja „General“ u okviru neke smeštajne jedinice, pritiskom na dugme „Clone“.

Kada pritisnete na dugme „Clone“ otvoriti će vam se novi prozor u kojem trebaze obilježiti koje detalje želite kopirati iz prethodnog objekta / smještajne jedinice:

 • Osnovni podatci o objektu – smještajnoj jedinici / Basic property data
 • Konfiguracija soba / Rooms configuration
 • Sadržaji i dodatci / Amenities and extras
 • Okolica / Surroundings
 • Mogučnosti / Opportunities
 • Cijene / Prices

Ako obilježite opciju „Cijene“, otvoriti će se novi meni za odabir načina kopiranja cjena:

 • Own prices – kopirati će se samo vaše vlastite cjene a za sve kanale ostaju prazna polja
 • On all active contracts – kopirati će se i Vaše vlastite cjene i cjene unijete za sve kanale sa kojima je povezan stari objekt / smještajna jedinica
 • On all active contracts using rateplan settings – Kopirati će se sve cjene na aktivnim kanalima, kada na njih primjenite sve uvjete iz povezanih Rate modela.


Kada obilježite sve što ste željeli, pritisnite na dugme „Next“ a da odustanete od kopiranja, pritisnite na dugme „Close“.

Nakon što pritisnete na dugme „Next“, otvoriti će se novi prozor. U njemu trebate obelježiti kakav će tip novog objekta / smještajne jedinice biti:

 • Stvorite novog „brata“ / Create new sibling
 • Stvorite novi objekt / Create new property
 • Stvorite novo „dijete“ / Create new child

Ako kopirate neki Apartment Complex ili Villu, imati će te ponuđenu još jednu opciju:

 • Odaberite određeni objekt / Choose specific properties

Ovde imate ponuđeno sve postojeće „Child“ objekte:

Kada obilježite opciju koju želite, pritisnite dugme „Clone“ da biste završili sa kopiranjem. Ako želite odustati od kopiranja pritisnite na dugme „Cancell“, a ako se želite vratiti na prethodni korak pritisnite na dugme „Previous“.

Kada pritisnete na dugme „Clone“ pojaviti će se „pop-up“ prozor u kojem trebate potvrditi kloniranje. Pritisnite na dugme OK.

Nakon ovog kopiranja, Vaš novi objekt / smještajna jedinica je spremna za daljnji rad i promjene ostalih podataka.