Pretraži bazu znanja po ključnoj riječi

Opremljenost i dodatne pristojbe

Vi ste ovdje:

U prozoru Opremljenost i dodatne pristojbe možete dodavati pogodnosti za goste, koje se mogu dodatno naplaćivati ili ne. Da biste uključili neku pogodnost u smeštajnu jedinicu, trebate pritisnuti jedno od dva dugmeta u koloni „Tools“.


Dugme Edit

Pritiskom na dugme „Edit availability and prices“, otvara se novi prozor u kojem možete podesiti da li je neki dodatak dostupan za Vašu smeštajnu jedinicu te da li je besplatan ili se naplaćuje. Ukoliko se naplaćuje, u polje „Amount“ unesite iznos u Eurima, a pored toga označite i način plaćanja dodatka.

  • Ako odaberete opciju “Na licu mjesta”, gost će platiti dodatnu naknadu na licu mjesta (po dolasku u smještajnu jedinicu), primjerice, kotizaciju, štednju, klimatizaciju ili završno čišćenje.
  • Kada odaberete opciju “Pri rezervaciji”, naknada za smještaj će biti uključena u cijenu smještaja, što znači da će neki od prodajnih kanala uključiti proviziju na ukupnu cijenu rezervacije.

Kada završite sa podešavanjem, pritisnite na dugme „Submit“.


Dugme Free of charge

Prva opcija:

Ukoliko želite ukloniti neki dodatak, pritisnite na dugme “x”.

Druga opcija:

Za korisnike portala Booking.com:

Da bi dodatak bio uključen u cijenu prilikom rezervacije smještaja, potrebno je odabrati Pay at booking i Mandatory. Međutim, ovdje postoji razlika ovisno od veze kojom je povezan Vaš objekt s portalom Booking.com:

  1. Ako je povezan samo kalendar i cjenik, a Vi odaberete opcije Pay at booking i Mandatory, tada će sustav uračunati nadoplatu u cijenu Vašeg smještaja, pri čemu se neće vidjeti odvojeno kao poseban dodatak. Primjerice, smještaj je 100 €, a depozit 100 €, ukupan iznos će biti 200 € I toliko će gost platiti prilikom potvrde rezervacije.
  2. Ako Vaš objekt na Content vezi (s Booking.com portalom ste povezali cijeli sadržaj objekta), tada će se u ukupnoj cijeni rezervacije vidjeti da dio ide na dodatak koji ste odabrali, primjerice: gost će vidjeti da je ukupan iznos koji treba da plati 200 €, ali će znati da je 100 € depozit, a 100 € smještaj.

Za korisnike Airbnb portala:

Neke od dodataka, na primer čiščenje „Cleaning fee“, naplaćuju se gostu prilikom rezervacija na kanalu prodaje Airbnb, bez obzira koju od opcija postavite na našem web-u. Pre no što postavite dodatne sadržajte, provjerite način poslovanja portala Airbnb.