Pretraži bazu znanja po ključnoj riječi

Kalendar za hotelsku strukturu

Vi ste ovdje:

Ovaj kalendar namijenjen je za pregled raspoloživosti hotelske strukture i omogućuje vam lakše praćenje zauzeća vaših soba.

Na stranici koja se otvari prikazaće Vam se tabela sa razdobljem od 90 dana. Klikom na strelice ulijevo ili udesno možete promijeniti prikazano vremensko razdoblje.

U prvom stupcu tablice možete vidjeti koliko soba imate na raspolaganju i možete vidjeti njihovo zauzeće u zaglavlju iste tablice. Ispod svakog datuma vidjet ćete broj soba koje su dostupne, kao i broj zauzetih soba za taj dan.

Raspoloživost možete promijeniti tako što prvo označite polja ispod datuma na kojem je prikazan status raspoloživosti.

Nakon što označite željena polja, kliknite na gumb ”Increase availability” kako biste povećali broj dostupnih soba ili na ”Decrease availability” kako biste smanjili broj dostupnih soba za 1.

Primijetit ćete da su vrijednosti u retku ”Availability status” promijenjene:

Ako želite zatvoriti sobu tako da nije moguće napraviti novu rezervaciju za određeno razdoblje, možete označiti željeno razdoblje i kliknuti na gumb “Lock unit“.

Kada rezervacije počnu da Vam pristižu, naš softver će ih automatski organizirati tako da imate najbolji mogući raspored dostupnosti, s što manjim brojem dostupnih soba u kratkim razdobljima.

Ukoliko Vam taj automatski organiziran raspored odgovara, možete sačuvati prijedlog klikom na željenu rezervaciju, a zatim označite polje “Lock order by unit“. Rezervacije koje su “zaključane” više se neće automatski premeštati po jedinicama.

Međutim, moguće je da u nekim trenucima poželite izmijeniti sobe za određene rezervacije kako biste izradili drugačiji raspored. To možete postići povlačenjem rezervacije kroz tabelu, iznad ili ispod sobe u kojoj je rezervacija izvorno postavljena.

Napomena: Rezervacije ne možete premještati horizontalno, tako da mijenjaju datume Check-in-a ili Check-out-a. Mogu se pomicati samo vertikalno.

Napomena: Nakon svakog premještanja rezervacije ili nove rezervacije, naš softver će pronaći najbolji raspored za sve rezervacije koje nisu fiksirane na određenu sobu, tako da može doći do dodatnih pomeranja..

Moguće je da se dogodi situacija da  imate raspoloživost za određeno razdoblje, ali ne u jednoj sobi, već podijeljeno u dvije ili više soba, pri čemu su neke rezervacije zaključane (Locked). Teoretski, tijekom tog razdoblja moguće je da Vam pristigne  rezervacija, ali da u kalendaru ne postoji soba u koju se ta rezervacija može automatski ubaciti. Takve rezervacije dolaze kao ”Unassigned reservation” (“nedodeljena rezervacija“) i bit će u prvom stupcu ove tablice iznad svih soba, označene različitom bojom.

Ono što trebate učiniti tada je premjestiti svoje druge rezervacije tako da stvorite prazan prostor u kojem možete postaviti ovu novopristiglu nedodeljenu rezervaciju, ili je možete otkazati. Treća mogućnost je da ostavite stanje kakvo jest, i ponudite gostu da se kreće iz sobe u sobu za vrijeme boravka, ali u tom slučaju potrebno je zatvoriti kalendar za to razdroblje, tako da neka druga rezervacija ne bi došla u kraćem trajanju.


Primjer:

U razdoblju od 02.05. do 11.05. primili ste rezervaciju kao nedodeljenu rezervaciju:

Nakon premještanja ostalih rezervacija, napravili ste mjesto za ovu novu nedodeljenu rezervaciju i riješili ovaj sukob.