Pretraži bazu znanja po ključnoj riječi

Mobilna aplikacija – selfCheckIn

Vi ste ovdje:

BeeRent SelfCheckIn je Android aplikacija dizajnirana da vam olakša registraciju gostiju u Hrvatskoj, a  povezana je s BeeRent eVisitor aplikacijom. Možete brzo i jednostavno registrirati svoje goste online, za rezervacije primljene s bilo kojeg prodajnog kanala.

Kome je namijenjena?

 • Gost – od sada, gost se može prijaviti online putem aplikacije skeniranjem svojih dokumenata, a vlasnik kuće mora samo potvrditi registraciju u BeeRent-u
 • Iznajmljivač – iznajmljivač može registrirati goste skeniranjem njihovih dokumenata

Kako početi koristiti selfCheckIn

Aplikaciju možete pronaći u Google Play Store-u za Android ili u Apple Store-u za iPhone, odakle je možete preuzeti i instalirati na svoj uređaj ili možete skenirati QR kôd koji ste dobili u e-pošti s informacijama o novoj rezervaciji i koristiti ga za instaliranje aplikacije.

Nakon što je aplikacija instalirana, možete početi prijavljivati ​​svoje goste na jedan od ovih načina:

1. način

Idite na beerent.com ona svom mobilnom telefonu i prijavite se na svoj račun. Kada se prijavite, idite na stranicu ”Rezervacije”.

U tablici pronađite rezervaciju za koju želite prijaviti gosta, kliknite na gumb koji se nalazi pored logotipa kanala na kojem je rezervacija napravljena.

Zatim kliknite gumb ”Alati”.

Na dnu padajućeg izbornika nalazi se eVisitor Check-in gumb koji trebate kliknuti.

Otvorit će se novi prozor s popisom trenutačno prijavljenih gostiju. Za prijavu novog gosta skeniranjem njihovih dokumenata putem selfCheckIn mobilne aplikacije, kliknite na gumb ” Dodaj novog gosta pomoću selfCheckIn ”.

Nakon što kliknete na to, otvorit će se aplikacija SelfCheckIn. Za daljnje upute kako prijaviti gosta, pročitajte Proces prijave.

2. način

Ako ste prethodno instalirali aplikaciju, drugi način prijave je otvaranje e-pošte s potvrdom rezervacije i klikanje na QR Code koji se može naći unutar e-pošte. Ako nemate aplikaciju, kad kliknete na QR Code, prvo ćete biti preusmjereni na instalaciju.

Nakon što kliknete na to, otvorit će se aplikacija SelfCheckIn. Za daljnje upute kako prijaviti gosta, pročitajte Proces prijave.

3. način

Otvorite prethodno instaliranu SelfCheckIn mobilnu aplikaciju (ili preuzmite i instalirajte ovdje).

Za prijavu morate prihvatiti uvjete korištenja i kliknuti na gumb ” QR CODE LOGIN ”.

Ako još nemate aplikaciju, možete skenirati QR kôd s nekim drugim QR čitačem, a zatim ćete prvo biti preusmjereni na instalaciju.

Sljedeći korak je skeniranje QR koda koji možete pronaći u e-mailu koju ste primili u vezi s potvrdom rezervacije.

Savjet: Kako brže i bolje skenirati QR kod

 1. Postavite MRZ u donji okvir tako da su krajevi MRZ zone (bijeli dio sa simbolima) na granicama okvira ili malo izvan
 2. Postavite mobilni telefon paralelno s dokumentom
 3. Granice zona MRZ trebale bi biti paralelne s okvirom skenera
 4. Osvijetljenje MRZ zone trebalo bi biti svugdje jednako, bez bljeskalice

NAPOMENA: Za svaku rezervaciju primit ćete novi QR kôd. Potrebno je da se za svaku novu rezervaciju i prijavu gostiju vezano za nju ulogujete sa novim QR kodom. Za izmjenu rezervacije kliknite na gumb ”Odjava” kako biste se odjavili iz trenutne rezervacije i prijavili u drugu.

Nakon što kliknete na to, otvorit će se aplikacija SelfCheckIn za mobilne uređaje. Za daljnje upute kako prijaviti gosta, pročitajte Proces prijave.

Proces prijave

Kada otvorite aplikaciju vidjet ćete detalje rezervacije i popis registriranih gostiju. Uređivanje ili brisanje gostiju nije moguće.

Da biste dodali novog gosta, kliknite gumb “+” u donjem desnom kutu.

Sada ćete moći skenirati dokument.

Savjet: Kako brže i bolje skenirati dokumente

 1. Postavite MRZ u donji okvir tako da su krajevi MRZ zone (bijeli dio sa simbolima) na granicama okvira ili malo izvan
 2. Postavite mobilni telefon paralelno s dokumentom
 3. Granice zona MRZ trebale bi biti paralelne s okvirom skenera
 4. Osvijetljenje MRZ zone trebalo bi biti svugdje jednako, bez bljeskalice

Iz skeniranog dokumenta bit će provjerene sljedeće informacije:

 • Ime (Name)
 • Prezime (Surname)
 • Državljanstvo (Citizenship)
 • Zemlja prebivališta (Country of residence)
 • Spol (Sex)
 • Datum rođenja (Date of birth) – ne može se mijenjati
 • ID broj (ID number) – broj putne isprave – ne može se mijenjati
 • ID Datum isteka (ID Expiration date) – datum do kojeg je dokument valjan – ne može se promijeniti

Na temelju državljanstva, polje Zemlja rođenja (Country of Birth) će se automatski popuniti.

Na temelju rezervacija i kapaciteta smještaja, kao i informacija o gostu, automatski se popunjavaju sljedeća polja:

 • Datum prijave / odjave (Check-in / check-out date)
 • Vrijeme prijave / odjave (Check-in / check-out time)
 • Grad prebivališta (City of residence)

Pregledajte podatke i po potrebi ih izmijenite. Kliknite na gumb Registracija (Register) nakon ispravnog unosa svih podataka.

Ako želite ponoviti skeniranje, kliknite na gumb u gornjem desnom kutu, a ukoliko želite otkazati skeniranje kliknite na strelicu u gornjem lijevom kutu.

Kada to učinite, gost će biti dodan na popis.

Napomena: Ukoliko je putni dokument istekao, bit ćete obaviješteni.

Možete kontaktirati domaćina klikom na gumb telefona ili pisma.

Da biste pregledali skenirane dokumente, ispravke, prijave / odjave ili brisanja, morate aktivirati aplikaciju eVisitor na platformi Beerent i povezati je sa svojim nekretninama. Više o aplikaciji eVisitor pročitajte ovdje.