Pretraži bazu znanja po ključnoj riječi

Detalji

Vi ste ovdje:

Klikom na Detalje možete uređivati opće informacije o svom objektu/objektima, definirati sobe/apartmane unutar njega te pisati vlastite opise na jezicima koje odaberete.

Informacije o objektu

U prozoru Listing, pritiskom na broj otvara se Edit box u kojem možete upisati najranije vrijeme dolaska i najkasnije vrijeme odlaska gosta. Također možete unijeti broj katova i ukupnu površinu u kvadratnim metrima. Kada unesete željeni broj, pritisnite na žuto dugme da sačuvate podatak, ili na “x” da odustanete od izmjena.

Sobe

U prozoru Sobe (Rooms) možete unositi sobe koje se nalaze u Vašem objektu. Pritiskom na plavo dugme “+” otvara se novi prozor Nova soba (New room), podjeljen na tri dijela: Opće informacije (General information), Sadržaj (Amenities) i Kreveti (Beds).

  • U dijelu Općih informacija (General information) pritiskom na Vrsta sobe (Room type) otvara vam se padajući meni za izbor vrste sobe: kuhinja (kitchen), dnevni boravak (living room), kupatilo (bathroom), spavaća soba (bedroom), wc (toilet). Ovdije također možete unijeti površinu sobe u kvadratnim metrima.
  • U dijelu sadržaja (Amenities) možete označiti koje pogodnosti sadrži ova soba. Sadržaj (Amenities) ne radite prilikom dodavanja sobe, uputstva kako postaviti neke od pogodnosti pogledajte ovdje.
  • U dijelu Kreveti (Beds) možete definirati vrste i količinu ležajeva koje imate u navedenoj sobi, u koloni količina (Quantity) pritisnete na broj, izbrišete prethodni i unesete novi. Kada završite, samo pritisnete negdje sa strane kako bi se snimilo (sačuvalo promjene). Ako pogrešite ili dođe do izmjena nakon nekog vremena, pa taj tip kreveta više nemate, vratite vrijednost na 0.
  • Nakon što završite sa unosom podataka, pritisnite na spremi (Save) kako biste sačuvali promjene. Tada će se prozor nova soba (New room) zatvoriti, a soba će biti prikazana kao na slici ispod.

Možete dodati jednu ili više soba, a potrebno ih je dodati sve unutar objekta. Sobe uvijek možete uređivati pritiskom na dugme Edit a brisati ih pritiskom na dugme Delete.

Napomena: Kada unosite sobu, neophodno je da popunite vrsta sobe (Room type) i kreveti (Beds), dok je sadržaj (Amenities) dodatni, po volji. Sadržaj (Amenities) je neophodno unijeti pod Amenities and extra fees (više o tome pročitajte ovdje.)

Višejezični opisi

Sljedeći korak je stvaranje opisa za Vašu jedinicu u prozoru Description. Ovdje možete unijeti tekstualne opise na osam različitih jezika. Engleski jezik je obavezan i mora se kompletirati.

    • Trebalo bi napisati potpuni opis objekta, kao i kratki, te opis područja u kojem se objekt nalazi. Možete dodati svojevrsnu pomoć budućim gostima kako bi na najjednostavniji način pronašli put do Vašeg objekta. Bitno je dodati i detalje o najmu, kao što su općte uvijete naplate i otkazivanja.
    • Sve opise unosite pritiskom na plavo dugme “+”, kada će Vam se otvoriti Text box za unos opisa. Kada upišete željeni tekst, pritisnite na žuto dugme kako bi ga sačuvali ili na “x” da odustanete.

Napomena: Ovdije morate opisati/dodati bilo kakvu dodatnu naplatu koju će budući gost eventualno imati prilikom korištenja vašeg smještajnog objekta.

Za korisnike portala HomeAway i Edomizil:

Objekti na našoj platformi imaju jedinstveno ime koje ste unijeli prilikom kreiranja smještajne jedinice. Međutim, za korisnike HomeAway i Edomizil prodajnih kanala moguće je unijeti ime na više jezika, a za to se koristi polje Alternative property name. Na primjer, ako popunite ovo polje na njemačkom jeziku, novo će se ime prikazati na svim subportalima HomeAway i Edomizil grupa koje imaju njemački jezik. Potrebno je unijeti najmanje 20 znakova kako bi ime bilo vidljivo.